English   |   Български   |   Пишете ни 
 
>> Международен София Филм Фест НА БРЕГА (Бургас) >> Международен София Филм Фест В ПЛОВДИВ
   
Програма по дни
Програма по заглавия
НДК - Зала 1
Люмиер
Euro Cinema
Дом на киното
Ларго (бивше Център)
Френски културен институт
Чешки център
Програма по заглавия
+- 06.03, - 13:30, Дом на киното
06.03, - 18:30, Дом на киното
12:08 източно от Букурещ 03.03, - 19:30, Ларго (бивше Център)
04.03, - 14:30, Люмиер
13 кратки опуса за голям екран 12.03, - 18:30, Дом на киното
34 05.03, - 13:30, Дом на киното
05.03, - 18:30, Дом на киното
681 – Величието на хана 13.03, - 16:00, Дом на киното
8 1/2 25.03, - 19:00, Люмиер
01.04, - 20:30, Дом на киното
En el hoyo 14.03, - 20:00, Чешки център
For interieur 10.03, - 10:00, Дом на киното
Hafez 13.03, - 20:00, Чешки център
Hoboot 13.03, - 20:00, Чешки център
Huellas en la nieve 14.03, - 20:00, Чешки център
Modus Vivendi 13.03, - 21:00, Люмиер
No Days 13.03, - 20:00, Чешки център
Terrestrial 13.03, - 20:00, Дом на киното
Zy-Zy Family 09.03, - 13:30, Дом на киното
09.03, - 21:00, Дом на киното
АМАРКОРД 23.03, - 20:30, Дом на киното
01.04, - 19:00, Люмиер
Австрийският метод 08.03, - 20:00, Чешки център
10.03, - 14:00, Дом на киното
Алената Буква 23.02, - 18:30, Дом на киното
24.02, - 14:00, Дом на киното
16.03, - 20:30, Дом на киното
Алис в градовете 23.02, - 14:00, Дом на киното
24.02, - 19:00, Дом на киното
16.03, - 16:30, Дом на киното
Американският приятел 05.03, - 21:00, Люмиер
07.03, - 11:00, Люмиер
Армин 09.03, - 20:30, Euro Cinema
10.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
БАНКА ДИ РОМА 31.03, - 20:30, Дом на киното
09.04, - 19:00, Люмиер
Балкански шампион 06.03, - 18:30, Чешки център
Банално 14.03, - 20:00, Чешки център
Безлюден ресторант 13.03, - 20:00, Чешки център
Белият шейх 25.03, - 20:30, Дом на киното
03.04, - 19:00, Люмиер
Билетите, моля 14.03, - 20:00, Чешки център
Боли ли? 07.03, - 13:30, Дом на киното
07.03, - 18:30, Дом на киното
Братя по съдба 06.03, - 11:00, Дом на киното
07.03, - 16:00, Дом на киното
Буена Виста Сошъл Клъб 07.03, - 21:00, Люмиер
17.03, - 23:00, Дом на киното
21.03, - 20:30, Дом на киното
Бунтът на L. 10.03, - 11:30, Ларго (бивше Център)
Български истории 12.03, - 20:30, Чешки център
В търсене на Дон Жуан 02.03, - 19:30, Ларго (бивше Център)
Валсове и танга от село Бела вода 07.03, - 11:30, Дом на киното
07.03, - 21:00, Дом на киното
Винсент 10.03, - 10:00, Дом на киното
Витус 12.03, - 18:30, Люмиер
13.03, - 21:00, Euro Cinema
Вода 13.03, - 20:00, Чешки център
Врабците през октомври 09.03, - 16:30, Ларго (бивше Център)
Време 09.03, - 18:30, НДК - Зала 1
10.03, - 13:30, Люмиер
11.03, - 18:30, Люмиер
Време за раздяла 03.03, - 11:00, Люмиер
03.03, - 21:00, Люмиер
07.03, - 20:00, Френски културен институт
24.03, - 16:00, Дом на киното
26.03, - 16:00, Дом на киното
31.03, - 13:00, Дом на киното
02.04, - 13:00, Дом на киното
05.04, - 13:00, Дом на киното
08.04, - 13:00, Дом на киното
11.04, - 13:00, Дом на киното
Време на насилие 14.03, - 16:00, Дом на киното
Всичко безплатно 08.03, - 11:00, Дом на киното
09.03, - 16:00, Дом на киното
Всичко е раста! 11.03, - 23:00, Дом на киното
16.03, - 22:00, Дом на киното
Възстановяване 10.03, - 19:00, Euro Cinema
11.03, - 14:00, Дом на киното
Вятърът над ечемичните ниви 09.03, - 20:30, НДК - Зала 1
15.03, - 16:00, Люмиер
ГЛАСЪТ НА ЛУНАТА 11.04, - 19:00, Люмиер
12.04, - 20:30, Дом на киното
ГРАДЪТ НА ЖЕНИТЕ 08.04, - 20:30, Дом на киното
10.04, - 19:00, Люмиер
Гларусите 05.03, - 18:30, Чешки център
Големият шеф 02.03, - 21:00, Люмиер
04.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
14.03, - 18:30, Люмиер
15.03, - 16:00, Дом на киното
15.03, - 21:00, Euro Cinema
06.04, - 15:00, Дом на киното
06.04, - 18:30, Дом на киното
07.04, - 15:00, Дом на киното
07.04, - 18:30, Дом на киното
08.04, - 15:00, Дом на киното
08.04, - 18:30, Дом на киното
09.04, - 15:00, Дом на киното
09.04, - 18:30, Дом на киното
10.04, - 15:00, Дом на киното
10.04, - 18:30, Дом на киното
11.04, - 15:00, Ларго (бивше Център)
11.04, - 18:30, Дом на киното
12.04, - 15:00, Дом на киното
12.04, - 18:30, Дом на киното
Градива 02.03, - 20:30, Френски културен институт
04.03, - 20:15, Euro Cinema
Гуча! 01.03, - 19:00, НДК - Зала 1
05.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
06.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
07.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
09.03, - 21:45, Euro Cinema
15.03, - 19:00, Euro Cinema
16.03, - 14:30, Дом на киното
17.03, - 14:00, Дом на киното
18.03, - 14:00, Дом на киното
20.03, - 14:00, Дом на киното
21.03, - 14:30, Дом на киното
22.03, - 14:00, Дом на киното
25.03, - 13:30, Дом на киното
28.03, - 16:00, Дом на киното
01.04, - 13:00, Дом на киното
04.04, - 13:00, Дом на киното
06.04, - 13:00, Дом на киното
09.04, - 13:00, Дом на киното
12.04, - 13:00, Дом на киното
Гърбавица 07.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
ДЖИНДЖЪР И ФРЕД 28.03, - 19:00, Люмиер
10.04, - 20:30, Дом на киното
ДЖУЛИЕТА НА ДУХОВЕТЕ 26.03, - 19:00, Люмиер
02.04, - 20:00, Дом на киното
Двама на моста 07.03, - 13:30, Дом на киното
07.03, - 18:30, Дом на киното
Дете на войната 09.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
Детето на океана 09.03, - 11:00, Дом на киното
09.03, - 18:30, Дом на киното
Джо К. 14.03, - 20:00, Чешки център
Дистанция 04.03, - 16:00, Дом на киното
14.03, - 13:30, Люмиер
До края на света 26.02, - 18:30, Дом на киното
28.02, - 14:00, Дом на киното
19.03, - 18:30, Дом на киното
Доставка 10.03, - 10:00, Дом на киното
Душата на човек 07.03, - 16:00, Люмиер
09.03, - 16:00, Люмиер
21.03, - 16:30, Дом на киното
ЕДИН ЖУРНАЛИСТ РАЗКАЗВА ЗА БРАЧНА АГЕНЦИЯ новела от филма “Любовта в града” 31.03, - 20:30, Дом на киното
09.04, - 19:00, Люмиер
Есенен дъжд 15.03, - 20:00, Чешки център
Есенни градини 12.03, - 20:30, Френски културен институт
14.03, - 11:00, Люмиер
Еуфория 02.03, - 16:00, Люмиер
03.03, - 22:00, Euro Cinema
06.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
Желание 08.03, - 13:30, Дом на киното
08.03, - 18:30, Дом на киното
Жената от дъното на салона 13.03, - 18:30, Люмиер
Живот в лупинги 09.03, - 23:00, Дом на киното
Животът на другите 05.03, - 19:00, НДК - Зала 1
14.03, - 21:00, Люмиер
Забравени 09.03, - 18:30, Чешки център
Завинаги 13.03, - 18:00, Чешки център
Заекът на Ватанен 20.03, - 20:30, Дом на киното
Закария 10.03, - 10:00, Дом на киното
Закуска на Плутон 11.03, - 17:00, НДК - Зала 1
12.03, - 16:00, Люмиер
13.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
Замръзнали души 14.03, - 20:00, Чешки център
Записки за градове и дрехи 27.02, - 21:15, Дом на киното
28.02, - 21:00, Дом на киното
19.03, - 16:30, Дом на киното
Застава 09.03, - 18:30, Euro Cinema
10.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
15.03, - 23:00, Дом на киното
Застрахователят 02.03, - 18:15, Euro Cinema
03.03, - 16:00, Люмиер
Защо точно България? 12.03, - 20:30, Дом на киното
Зелената шапчица 09.03, - 21:00, Люмиер
Земетресението 15.03, - 20:00, Чешки център
Земята на приливите 08.03, - 21:00, Люмиер
09.03, - 11:00, Люмиер
11.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
Знак 08.03, - 16:00, Дом на киното
08.03, - 21:00, Дом на киното
И КОРАБЪТ ПЪТУВА... 30.03, - 19:00, Люмиер
09.04, - 20:30, Дом на киното
ИЗКУШЕНИЕТО НА ДОКТОР АНТОНИО новела от филма “Бокачо '70” 31.03, - 20:30, Дом на киното
09.04, - 19:00, Люмиер
ИНТЕРВЮ 11.04, - 20:30, Дом на киното
12.04, - 19:00, Люмиер
Изкуството на плача 05.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
06.03, - 18:30, Euro Cinema
08.03, - 16:00, Люмиер
Илюзии 03.03, - 16:00, Дом на киното
12.03, - 13:30, Люмиер
Илюзия 12.03, - 16:00, Дом на киното
Инланд Емпайър 08.03, - 19:00, НДК - Зала 1
09.03, - 13:00, Люмиер
10.03, - 21:00, Дом на киното
Йестърдей 14.03, - 20:30, Дом на киното
КАЗАНОВА 31.03, - 19:00, Люмиер
06.04, - 20:30, Дом на киното
КЛОУНИТЕ 24.03, - 19:00, Люмиер
04.04, - 20:30, Дом на киното
Климати 02.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
03.03, - 14:00, Дом на киното
Клопка 08.03, - 16:00, Дом на киното
08.03, - 21:00, Дом на киното
Когато пътят засвири: Приказки за цигански керван 14.03, - 18:00, Чешки център
Колите на татко 03.03, - 18:30, Дом на киното
11.03, - 17:30, Euro Cinema
Колко ме обичаш? 13.03, - 20:30, Френски културен институт
Кофти 04.03, - 18:30, Euro Cinema
08.03, - 13:30, Люмиер
Кралете на пътя 23.02, - 20:00, Дом на киното
24.02, - 16:00, Дом на киното
Краят на морето 09.03, - 13:30, Дом на киното
09.03, - 21:00, Дом на киното
12.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
Криле на желанието 06.03, - 13:30, Люмиер
18.03, - 16:00, Дом на киното
Към новия ден 08.03, - 18:30, Чешки център
Лисабонска история 01.03, - 16:00, Дом на киното
02.03, - 18:30, Дом на киното
20.03, - 18:30, Дом на киното
Лозето - втори филм от Спомени за “Океански риболов” 02.03, - 18:00, Ларго (бивше Център)
Лъкът 06.03, - 18:30, Люмиер
14.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
15.03, - 21:00, Дом на киното
Лято '04 04.03, - 18:30, Дом на киното
05.03, - 18:30, Euro Cinema
МОШЕНИЧЕСТВОТО 28.03, - 20:30, Дом на киното
06.04, - 19:00, Люмиер
Маймуни през зимата 10.03, - 14:30, Ларго (бивше Център)
Мамините синчета 26.03, - 20:30, Дом на киното
04.04, - 19:00, Люмиер
Марта 05.03, - 13:30, Дом на киното
05.03, - 18:30, Дом на киното
Маяк 07.03, - 11:30, Дом на киното
07.03, - 21:00, Дом на киното
Меандри 10.03, - 10:00, Дом на киното
Метро 05.03, - 16:00, Дом на киното
05.03, - 21:00, Дом на киното
Мечтата на рибаря 05.03, - 16:00, Дом на киното
05.03, - 21:00, Дом на киното
06.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
12.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
Минутите след това 06.03, - 16:00, Дом на киното
06.03, - 21:00, Дом на киното
Момчето 13.03, - 20:00, Чешки център
НОЩИТЕ НА КАБИРИЯ 29.03, - 20:30, Дом на киното
07.04, - 19:00, Люмиер
На добър час, Недим 10.03, - 10:00, Дом на киното
На крилете на мечтите 09.03, - 11:00, Дом на киното
09.03, - 18:30, Дом на киното
Натюрморт 13.03, - 18:30, Дом на киното
14.03, - 16:00, Люмиер
Не ме търси 01.03, - 20:30, Дом на киното
02.03, - 16:00, Дом на киното
07.03, - 13:30, Люмиер
22.03, - 18:30, Дом на киното
Неудобната истина 11.03, - 20:00, НДК - Зала 1
13.03, - 14:00, Люмиер
Ние храним света 08.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
Никога пак като първия път! 10.03, - 10:00, Дом на киното
Никой не знае 02.03, - 20:30, Дом на киното
15.03, - 13:30, Люмиер
Нощ и ден 10.03, - 09:30, Ларго (бивше Център)
Обетована земя 01.03, - 18:00, Дом на киното
22.03, - 16:00, Дом на киното
23.03, - 13:30, Дом на киното
27.03, - 13:30, Дом на киното
29.03, - 13:30, Дом на киното
30.03, - 13:00, Дом на киното
03.04, - 13:00, Дом на киното
Обичам те 09.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
10.03, - 17:00, Euro Cinema
Обърната елха 10.03, - 16:30, Ларго (бивше Център)
Ода за Кьолн 07.03, - 18:30, Люмиер
13.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
Оптимистите 08.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
10.03, - 16:00, Люмиер
Отвъд облаците 01.03, - 14:00, Дом на киното
02.03, - 14:00, Дом на киното
20.03, - 16:00, Дом на киното
Отровни приятели 08.03, - 18:30, Люмиер
09.03, - 20:00, Френски културен институт
ПРОГРАМА КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ В КОНКУРСА JAMESON
Пазачът на мъртвите 09.03, - 21:00, Люмиер
Париж, щата Тексас 06.03, - 20:00, НДК - Зала 1
18.03, - 21:00, Дом на киното
Пикник с птици 08.03, - 11:00, Дом на киното
09.03, - 16:00, Дом на киното
Подсмърчащият 10.03, - 10:00, Дом на киното
Помполитите – преди и след - Трети филм от Спомени за “Океански риболов” 03.03, - 18:00, Ларго (бивше Център)
Последният крал на Шотландия 04.03, - 20:30, НДК - Зала 1
05.03, - 16:00, Люмиер
10.03, - 18:30, Дом на киното
11.03, - 21:00, Люмиер
13.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
Преградата 10.03, - 10:00, Дом на киното
Пред Бога раждаме се равни 12.03, - 18:30, Дом на киното
Преди зазоряване 10.03, - 10:00, Дом на киното
Прекъсната линия 06.03, - 11:00, Дом на киното
07.03, - 16:00, Дом на киното
Премълчаното 12.03, - 18:30, Чешки център
Приятелите ме наричат Чичо 09.03, - 15:00, Ларго (бивше Център)
Пътят 27.03, - 20:30, Дом на киното
05.04, - 19:00, Люмиер
Пътят за Гуантанамо 12.03, - 21:00, Люмиер
13.03, - 16:00, Люмиер
14.03, - 18:30, Дом на киното
РЕПЕТИЦИЯ НА ОРКЕСТЪР 07.04, - 20:30, Дом на киното
08.04, - 19:00, Люмиер
РИМ 29.03, - 19:00, Люмиер
05.04, - 20:30, Дом на киното
Размени 03.03, - 18:30, Люмиер
Разследване 08.03, - 13:30, Дом на киното
08.03, - 18:30, Дом на киното
Реквием 06.03, - 20:45, Euro Cinema
11.03, - 16:00, Люмиер
Рибата 13.03, - 20:00, Чешки център
Ригодон 11.03, - 21:00, Дом на киното
САТИРИКОН 27.03, - 19:00, Люмиер
03.04, - 20:00, Дом на киното
СЛАДЪК ЖИВОТ 23.03, - 19:00, Люмиер
30.03, - 20:00, Дом на киното
Свеж въздух 10.03, - 16:00, Дом на киното
Светлини в здрача 02.03, - 17:00, Дом на киното
02.03, - 18:30, Дом на киното
09.03, - 18:30, Люмиер
10.03, - 11:00, Люмиер
11.03, - 19:45, Ларго (бивше Център)
14.03, - 19:00, Euro Cinema
30.03, - 17:00, Дом на киното
30.03, - 18:30, Дом на киното
02.04, - 17:00, Дом на киното
02.04, - 18:30, Дом на киното
Светлините на вариетето 24.03, - 20:30, Дом на киното
Свобода за Джими 06.03, - 16:00, Дом на киното
06.03, - 21:00, Дом на киното
07.03, - 18:30, Euro Cinema
11.03, - 18:00, Ларго (бивше Център)
Свободната воля 07.03, - 20:15, Euro Cinema
11.03, - 13:00, Люмиер
Скъпи Чичо 15.03, - 20:00, Чешки център
След живота 03.03, - 13:30, Люмиер
04.03, - 13:30, Дом на киното
След сватбата 25.03, - 16:00, Дом на киното
25.03, - 18:15, Дом на киното
26.03, - 13:30, Дом на киното
26.03, - 18:15, Дом на киното
27.03, - 16:00, Дом на киното
28.03, - 13:30, Дом на киното
28.03, - 18:15, Дом на киното
29.03, - 16:00, Дом на киното
29.03, - 18:15, Дом на киното
30.03, - 15:00, Дом на киното
31.03, - 15:00, Дом на киното
01.04, - 15:00, Дом на киното
02.04, - 15:00, Дом на киното
03.04, - 15:00, Дом на киното
04.04, - 15:00, Дом на киното
05.04, - 15:00, Дом на киното
07.04, - 13:00, Дом на киното
07.04, - 13:00, Дом на киното
10.04, - 13:00, Дом на киното
Служих на английския крал 10.03, - 20:00, НДК - Зала 1
11.03, - 16:00, Дом на киното
12.03, - 19:00, Euro Cinema
Сол в задника, трън в петата - първи филм от Спомени за “Океански риболов” 02.03, - 18:00, Ларго (бивше Център)
Спомням си 11.03, - 18:30, Дом на киното
Стъпка след стъпка към Господ 13.03, - 20:00, Чешки център
Сутрин / Вечер / Сутрин 15.03, - 20:00, Чешки център
Създаването на частите 10.03, - 10:00, Дом на киното
ТОБИ ДАМИТ новела от филма “Три стъпки в делириума” 31.03, - 20:30, Дом на киното
09.04, - 19:00, Люмиер
Таксидермия 03.03, - 20:30, Дом на киното
04.03, - 16:30, Люмиер
15.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
Танкер Танго 04.03, - 20:30, Дом на киното
10.03, - 21:00, Euro Cinema
15.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
Ти Гониш 07.03, - 18:30, Дом на киното
То е във въздуха... 10.03, - 10:00, Дом на киното
Токио-Га 27.02, - 14:30, Дом на киното
28.02, - 21:00, Дом на киното
19.03, - 14:30, Дом на киното
Толкова далеч, толкова близо! 25.02, - 21:00, Дом на киното
26.02, - 16:00, Дом на киното
06.03, - 16:00, Люмиер
18.03, - 18:30, Дом на киното
Три неща - Последен филм от Спомени за “Океански Риболов” 03.03, - 18:00, Ларго (бивше Център)
УЧИТЕЛЯТ 15.03, - 20:00, Чешки център
Уста в уста 02.03, - 20:30, Euro Cinema
15.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
Утре сутрин 08.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
13.03, - 19:00, Euro Cinema
Фантасмагории 04.03, - 18:30, НДК - Зала 1
05.03, - 13:30, Люмиер
10.03, - 21:00, Люмиер
13.03, - 21:00, Дом на киното
Фландрия 03.03, - 20:15, Euro Cinema
04.03, - 21:00, Люмиер
14.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
Хавана – Новото изкуство да правиш руини 07.03, - 19:30, Чешки център
Хартията ще бъде синя 02.03, - 21:45, Euro Cinema
04.03, - 19:00, Ларго (бивше Център)
Цветовете на водата 04.03, - 17:00, Ларго (бивше Център)
05.03, - 20:30, Euro Cinema
ЧЕРВЕНАТА КРЕПОСТ 13.03, - 20:00, Чешки център
Червен път 06.03, - 21:00, Люмиер
07.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
08.03, - 18:30, Euro Cinema
Черната книга 02.03, - 18:00, Люмиер
03.03, - 21:00, Ларго (бивше Център)
10.03, - 18:30, Люмиер
Четири минути 06.03, - 13:30, Дом на киното
06.03, - 18:30, Дом на киното
08.03, - 20:45, Euro Cinema
Чрез целувката 10.03, - 10:00, Дом на киното
Шам-фъстък 10.03, - 10:00, Дом на киното
Шейтан 15.03, - 11:30, Люмиер
ЩАСТИЕ 15.03, - 20:00, Чешки център
Начало 
© 2001 - 2007 продуцентска къща "Арт Фест" Концепция - created by